Het initiatief voor de vakantieoorden is in 1951 genomen door het personeel van het Gemeentelijk Energiebedrijf Rotterdam (GEB). Het bieden van kwalitatief goede vakantiebungalows tegen aantrekkelijke prijzen aan de leden van de vereniging is vandaag de dag nog steeds de doelstelling.

Over het lidmaatschap

Personeel en gepensioneerd personeel van Eneco, Stedin, Joulz, Uniper en daarmee gelieerde bedrijven kunnen lid worden van onze vereniging. Het lidmaatschap van de vereniging Vakantieoorden Energie geeft recht op het huren van een bungalow van de Stichting. Tijdens de ledenvergaderingen heb je de mogelijkheid om mee te praten en te beslissen over zaken die de vakantieoorden aangaan.

Ook als je geen gebruik maakt van de vakantiebungalows mag je lid worden. Daarmee steun je ons initiatief. Als je bedenkt dat wij uitsluitend uit de huuropbrengsten en het lidmaatschap alle kosten van de exploitatie dragen, dan begrijp je dat deze extra steun meer dan welkom is.

Lid worden van onze vereniging?

  • Download het onderstaande formulier.
  • Print het formulier uit.
  • Stuur het volledig ingevulde formulier ondertekend naar het aangegeven adres onderaan deze pagina.

Let op: lid worden van de vereniging Vakantieoorden Energie staat los van het lidmaatschap van de personeelsvereniging van de hierboven genoemde bedrijven.

Contributie

De contributie bedraagt € 12,- per jaar en wordt automatisch geïncasseerd.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging geldt voor een heel kalenderjaar. Opzeggen moet schriftelijk of per e-mail vóór 1 december bij het secretariaat.

Vragen of meer informatie over het lidmaatschap? Neem dan contact op met de secretaris van de vereniging Vakantieoorden Energie.